(Root) 201434_76699.jpg

 ยินดีต้อนรับ สู่ ดิษย์จิรา เทรนนิ่งค่ะ  

ดิษย์จิรา เทรนนิ่ง เปิดสอนมาตั้งแต่ปี 2550 นับจนบัดนี้ 6 ปีแล้ว กับประสบการณ์การสอน ถ้านับรวมกับประสบการณ์ที่อยู่ในวงการสปา ก็เริ่มตั้งแต่ ปี 2544 ถึงวันนี้ก็ เกือบ 13 ปีแล้ว   ฉนั้นเนื้อหาที่สอนจึงเกิดจากประสบการณ์จริง  และได้มีการปรับปรุงตลอดเวลา  เพื่อให้นักเรียนได้ข้อมูลที่ทันสมัย และทุกวิชา มี CD ให้   เพื่อให้นักเรียนสามารถ ทบทวนได้เองทุกเวลา  นักเรียนจบการเรียนแล้วจะได้ใบประกาศ 2 ภาษา2 ฉบับ คือฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  ที่ออกให้โดย สมาคมแพทย์แผนไทย คลองสาม ปทุมธานี 

 1.ราคาตามหน้าเว็บไซส์ เป็นราคาที่รวมใบประกาศ+ค่าเอกสาร+ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนแล้วไม่มีเรียกเก็บเพิ่มใดๆ 

2.นักเรียนสามารถมาพักที่โรงเรียนได้ฟรี ค่ะ

 

(Root) 20131222_42574.jpg (Root) 201383_59507.jpg(Root) 20131212_81206.jpg(Root) 2012414_66.jpg

 


หากต้องการหาพนักงานไปทำงาน ให้โพสย์รายละเอียดขึ้นหน้า  https://www.facebook.com/media/sejot/?set=a.10151425154502295.492789.850742294&type=3   เลยหรือส่งรายละเอียดมาที่ Email  ; Jaiteang@yahoo.com    ก็ได้ค่ะ(เลิกงานจะ forward mail ให้นะคะ)