Root Catalog / กัวซา / 7 กัวซา 1 วัน 3500


  ดูภาพขนาดจริง
[ ย้อนกลับ ]
7
กัวซา 1 วัน 3500

 กัวซา 

 ราคานี้รวม เอกสารทฤษฏีการกัวซา+VCD กัวซา แล้ว

รายวิชาอื่นๆ  http://monika9.gagto.com/?cid=191784

 
ราคา  3,500.00  บาท

 


  การสอน 

1.Anatomy ที่เกี่ยวข้องกับ Treatment กัวซา

 -ระบบน้ำเหลือง

 -ข้อต่อ 

 -กล้ามเนื้อ

 -ระบบการไหลโลหิต

 -เส้นประสาทไขสันหลัง

2.การ เช็คสุขภาพโรคต่างๆ จากบริเวณที่ผิดปกติ และสีที่เกิด

3.สาเหตูต่างๆของการเกิดโรค การเกิดสารพิษ การล้างสารพิษทำได้กี่วิธี

4.สูตรสมุนไพร และการบำบัดดูแลเลือดให้สะอาด   การดูและรักษาตัวเองด้วยวิวีการแพทย์ทางเลือก 

5.กัวซาหน้าร่วมกับการนวดหน้า

 

http://monika9.gagto.com/?cid=191784

ย้อนกลับ