ติดต่อเรา

Address: ดิษย์จิรา บุลภรณ์ชัยภูมิ
289 หมู่ 3 ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
Telephone: 087-3521529
Fax:
Mobile: 097-0603526
   
Email: jaiteang@yahoo.com