Root Catalog / นวดสปอร์ต / 10.2 นวดสปอร์ตเรียน 2วัน4500


  ดูภาพขนาดจริง
[ ย้อนกลับ ]
10.2
นวดสปอร์ตเรียน 2วัน4500

ใช้เวลาเรียน 2 วัน หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับคนที่มีประสบการณ์นวดไทย หรือน้ำมันมาแล้ว  ราคา 4500 บาท

 
ราคา  4,500.00  บาท

 

 นวดสปอร์ต (Sport Massage) คือ การนวดกล้ามเนื้อสำหรับผู้ที่เป็นนักกีฬาโดยเฉพาะ เป็นรูปแบบพิเศษของการนวด  ใช้ได้ทั้งก่อนระหว่างและหลังการแข่งขัน วัตถุประสงค์ของการนวดคือการเตรียมนักกีฬาเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อระบายของเสียออกไป  ช่วยให้บรรเทาอาการบวมเพื่อลดความตึงเครียดของกล้ามเนื้อเพื่อส่งเสริมความยืดหยุ่นและเพื่อป้องกันการบาดเจ็บ  การนวดสปอร์ตจะเป็นการนวดที่ให้ผลสามอย่าง คือ1.การช่วยบรรเทาอาการอักเสบหรืออาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ เพราะจะเป็นการนวดมัดกล้ามเนื้อเฉพาะจุดโดยเน้นการลงน้ำหนักในวงกว้าง ไม่ใช่การขยี้กล้ามเนื้อลงไปลึกๆ 2.คือการรักษาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ 3.คือการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้กล้ามเนื้อ

ย้อนกลับ