Root Catalog / นวดน้ำมันสวีดิช / 10 นวดสวีดิช เรียน 3 วัน5500


  ดูภาพขนาดจริง
[ ย้อนกลับ ]
10
นวดสวีดิช เรียน 3 วัน5500

สวีดิชเป็นพื้นฐานของการนวดน้ำมันทุกประเภท   ใช้เวลาเรียน  3 วัน   ราคา 5500 บาท

 
ราคา  5,500.00  บาท

 

นวดสวีดิช เป็นรากฐาน ของการนวดทางตะวันตก           นวดสวีดิช ถือว่าเป็น การนวดต้นแบบ เต็มรูปแบบของการนวดน้ำมัน โดยทั่วไป   นวดสวีดิช ป็นการนวดที่พบ ได้มากที่สุดและเป็น ที่รู้จักกันดี ของการนวด ในตะวันตก เป็นการใช้ลักษณะการนวดแบบกระตุ้นกล้ามเนื้อโดยการบิด การกระตุกด้วยฝ่ามือ การกดขยี้ด้วยนิ้ว การเคาะ การตีด้วยฝ่ามือ การเขย่า หรือสั่นกล้ามเนื้อ การยืดตรึงของเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อ

ย้อนกลับ