Root Catalog / ทรีสเม้นหน้าขั้นสุง / 2.1 นวดหน้าขั้นสุง 5 วัน 8‚000


  ดูภาพขนาดจริง
[ ย้อนกลับ ]
2.1
นวดหน้าขั้นสุง 5 วัน 8‚000

นวดหน้าขั้นสุง 5 วัน  8,000 บาท

 เป็นการดูแลปรนนิบัติผิวหน้าขั้นพื้นฐาน  16 ขั้นตอน พร้อมกับเทคนิดการดูแลแบบอื่นๆ

(เช็ดเครื่องสำอางค์,ล้างหน้า,โทนเนอร์,สตรีม,ขัด,พอก,บำรุง...และการเลือกใช้ Activeให้ตรงกับสภาพผิว ,การใช้เครื่องโฟโน ไออนโต เครื่องดูดสิว ฆ่าเชื้อสิว,นวดหน้าด้วยหินร้อน,นวดหน้ากัวซา,V shap ใบหน้า)

 
ราคา  8,000.00  บาท

 

เรียนวันที่  1

       1. Anatomyผิวหนัง ความรู้เบื้องต้นโครงสร้างของผิว 

       2.การเช็คสภาพผิว

       3.ประเภทผิวหน้า ที่มีปัญหา

       4. การเลือกผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับสภาพผิว

       5. ตำแหน่งของต่อมน้ำเหลือง

       6. การปฏิบัติทรีสเม้นและประโยชน์ของแต่ละขั้นตอน      

       7. การเตรียมอุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์ ตามลำดับการใช้งาน

       8. เทคนิคการห่อศีรษะ 3  แบบ

       9. การใช้สำลีการใช้ฟองน้ำ,การใช้แปรง

       10. การใช้ทิชชูการใช้คัดตอนบัด 

        11.ฝึกท่านวด 45 ท่า   3 รอบ

       12. การกดจุดบนใบหน้า (ขับของเสียจากต่อมน้ำเหลือง)

        13.การเทคแคร์ลูกค้าตั้งแต่เริ่มแรกจนจบทรีสเม้น

 

เรียนวันที่ 2

        1.ทบทวนขั้นตอนการปฏิบัตินวดหน้า 17 ขั้นตอน

        2.การเตรียมอุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์ ตามลำดับการใช้งาน

        3.เทคนิคการห่อศีรษะ 3  แบบ

        4.การใช้สำลีการใช้ฟองน้ำ,การใช้แปรง

        5. การใช้ทิชชูการใช้คัดตอนบัด 

       6. ฝึกท่านวด 45 ท่า   3 รอบ

       7. การกดจุดบนใบหน้า (ขับของเสียจากต่อมน้ำเหลือง)

        8.การเทคแคร์ลูกค้าตั้งแต่เริ่มแรกจนจบทรีสเม้น

        

 เรียนวันที่ 3

           1.  ทบทวนทุกขั้นตอน

           2. Anatomyกล้ามเนื้อใบหน้า

           3. การนวดหน้าด้วยหินร้อน

           4.การนวดปรับรูปหน้า(V Shap)

           5.เทคนิคการทำกัวซาหน้า

           6.การใช้มาร์คแข็ง

           7.การใช้ผ้าก็อต   

 

เรียนวันที่ 4

          7.ทบทวนทุกขั้นตอน

          8.Anatomyกล้ามเนื้อใบหน้า

          9.การนวดหน้าด้วยหินร้อน

         10.การนวดปรับรูปหน้า(V Shap)

         11. เทคนิคการทำกัวซาหน้า

         12.การเลือกใช้สมุนไพรกับใบหน้า

         13.การใช้สมุนไพรสด  

         14.การประคบผ้าเย็น

 

เรียนวันที่ 5      

        1.เครื่องมือที่ใช้ในสถานความงาม Ionto Fono

        2.Active อะไร ใช้กับหน้าประเภทไหน

        3.กลิ่นโรมา (essential oil) ที่ใช้กับหน้าได้

        4.การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ให้ได้มาตรฐานการผลิต

        5.แนะนำแหล่งซื้อวัสดุและครีมผลิตภัณฑ์ราคาส่งที่ไหนดี

    

     ***** ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สอน  ทุกตัวใช้สอนแยกตามสภาพผิว 

    

   VDO you tube Ditchra training

http://www.youtube.com/watch?v=_sjbEabxIlQ 

http://www.youtube.com/user/monika1970#p/a/u/3/y3UCTaz-Nwg 

 

 

ย้อนกลับ