Root Catalog / นวดฝ่าเท้า / 6. นวดเท้า2 วัน 4500


  ดูภาพขนาดจริง
[ ย้อนกลับ ]
6.
นวดเท้า2 วัน 4500

 เรียน 2 วัน (วันละ 6 ชม.)  เอกสารคู่มือ+VCD 

 

 

 
ราคา  4,500.00  บาท

 วันที่ 1 

    Anatomy   ฝ่าเท้า
   ตำแหน่งสะท้อนบนฝ่าเท้า 26-54 จุด  
   ประโยชน์ของการนวดเท้า
   โรคที่รักษาได้จากการนวดเท้า และโรคที่รักษาไม่ได้
   วัสดุอุปกรณ์,แหล่งซื้อวัสดุอุปกรณ์
   ประเภทครีมที่ใช้นวดแบบต่างๆ
   การผสมครีมนวดเท้า
   การห่อผ้านวดเท้า
   วิธีการ และ ท่านวด
   ข้อห้ามข้อควรระวังในการนวด
 วันที่2 
      ทบทวนทุกท่า -สอบ
      เทคนิค การนวดคอ บ่า-ไหล่  มือ ศรีษะ

      นวดเท้าด้วยหินร้อน

     กัวซา และ ครอบแก้ว  

.....การจัดการเวลาที่ใช้นวดการฝึกปฏิบัติ

รายวิชาอื่นๆ  http://monika9.gagto.com/?cid=191784

ย้อนกลับ