Root Catalog / นวดแผนไทย / 1.2 นวดแผนไทย 150 ชม. 5 วัน


  ดูภาพขนาดจริง
[ ย้อนกลับ ]
1.2
นวดแผนไทย 150 ชม. 5 วัน

นวดแผนไทย 150 ชม. 5  วัน 6,500 บาท 

 
ราคา  6,500.00  บาท

 

ใช้เวลาเรียน 5 วัน

เรียนวันที่ 1

1.ประวัติปู่ชีวก,ประวัตินวดแผนไทย,มารยาท,การดูแล,การบริการด้วยจิตใจอันงามแบบไทย

2.กายวิภาคศาสตร์และสรีระศาสตร์ (โครงสร้างกระดูก, กล้ามเนื้อ,ระบบประสาทต่อมน้ำเหลือง.)   

3.ข้อห้าม- ข้อควรระวังในการนวด             

4.แนวเส้น พื้นฐานที่ใช้นวด

5.นอนหงาย  ท่านวดขา

...........................................................................................

 วันที่ 2

1.ทบทวนท่านวดขา

2. เรียนท่านวดแขน และตะแคง

3.เทคนิคการนวดหนัก ได้ แต่ ไม่ทำให้ตัวผู้นวดจ็บปวดร่างกายหลังทำงาน

4.การปรับท่านวดตามสรีระลูกค้า(ออกแบบท่านวดให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละขนาด)  

...........................................................................................    

วันที่  3

1.ทบทวนท่านวด (ขา  แขน ตะแคง)

2.เรียนท่านวดนอนคว่ำ และนวดศรีษะ

..........................................................................................

วันที่   4

1.ทบทวนท่านวด ขา+แขน+ตะแคง+นอนคว่ำ+นวดศรีษะ

2.เรียนท่านวดบ่าไหล่ และท่าดัด

..........................................................................................

 วันที่ 5

1.ทบทวนทุกท่า

2.ทฤษฎีเส้นประธานสิบกับการเกิดโรค

3.ติวการสอบทดสอบฝีมือแรงงาน  100 ข้อ

4.การจัดการเวลาที่ใช้นวดแต่ละส่วนของร่างกาย


 รายวิชาอื่นๆ http://monika9.gagto.com/?cid=191784

ย้อนกลับ