Root Catalog / สินค้าสปา(spa product)
<
1
2
[ ดูภาพขนาดจริง ]
5
ผ้าห่มไฟฟ้าอินฟาเรด 8000 บาท

 ราคา 8000 บาท ...ผ้าห่ม ให้ความร้อนด้วย ไฟฟ้าเป็น อุปกรณ์ มาตรฐานสำหรับ สปาและสถานบริการความ งามชั่นนำ


ราคา  8,000.00  บาท[ ดูภาพขนาดจริง ]
2
หินร้อน 60 ก้อน 7000 บาท

หินร้อน   60 ก้อน (hot  stone)เป็นหินบะซอล หรือหินภูเขาไฟ  


ราคา  7,000.00  บาท[ ดูภาพขนาดจริง ]
1
หินร้อน 40 ก้อน 5000 บาท

หินร้อน (hot  stone)เป็นหินบะซอล หรือหินภูเขาไฟ

8 Larger flat ovular basalt stones

16 Medium flat ovular basalt stone

4 Small circular facial basalt

6 Small ovular basalt

4 Minature pe basaltrssure point basalt

 

2 Small ovular white mable


ราคา  5,000.00  บาท<
1
2