Root Catalog / นวดหน้า-การดูแลผิวหน้าพื้นฐาน
1
[ ดูภาพขนาดจริง ]
2
นวดหน้า 2 วัน ราคา 5500 บาท

 เรียน 2 วัน  เป็นการดูแลปรนนิบัติผิวหน้าขั้นพื้นฐาน  16 ขั้นตอน (เช็ดเครื่องสำอางค์,ล้างหน้า,โทนเนอร์,สตรีม,ขัด,พอก,บำรุง...และการเลือกใช้ Activeให้ตรงกับสภาพผิว)

 รายวิชาอื่นๆ http://monika9.gagto.com/?cid=191784


ราคา  5,500.00  บาท1