Root Catalog / นวดหินร้อน hot stone
1
[ ดูภาพขนาดจริง ]
10.2
Hot stone 5 วัน 7500

แบบที่ 2   นวดหินร้อน  Hot stone massage  60 hrs. สอน5 วัน  ราคา 7,500 บาท พร้อมใบประกาศ   (หลักสูตรนี้ สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานการนวดไทย หรือ นวดน้ำมัน มาก่อน)  ฟรี CD นวดหิน 
รายวิชาอื่นๆ http://monika9.gagto.com/?cid=191784

 


ราคา  7,500.00  บาท[ ดูภาพขนาดจริง ]
10.1
Hot stone 60 hrs.2day 4500 B

 แบบที่ 1 . นวดหินร้อน  Hot stone massage  60 hrs.เรียน  2 วัน
ใช้หิน 60 ก้อน ราคา 4500 บาท ราคาพร้อมใบประกาศ 
(หลักสูตร 2วันนี้ สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานการนวดไทย หรือ นวดน้ำมัน มาแล้วเท่านั้น)
 แจกฟรี CD นวดหิน + เอกสารคู่มือเรียน
 รายวิชาอื่นๆ
http://monika9.gagto.com/?cid=191784


ราคา  4,500.00  บาท1