รับสอนเป็นกลุ่ม  

รับสอนตามร้านสปา

เรียนเป็นกลุ่มราคาได้ส่วนลด  

เรียนหลายคนราคาก็ยิ่งได้ส่วนลดมากขึ้นค่ะ        

รับสอนทั่วราชอาณาจักร และ ทั่วโลก   

ขอใบเสนอราคาเข้ามาได้

หรือ 

อินบ๊อกเข้ามาในเฟสก็ได้ค่ะ     https://www.facebook.com/Ditchara.spa.training