Root Catalog / นวดหินร้อน hot stone / 10.2 Hot stone 5 วัน 7500


  ดูภาพขนาดจริง
[ ย้อนกลับ ]
10.2
Hot stone 5 วัน 7500

แบบที่ 2   นวดหินร้อน  Hot stone massage  60 hrs. สอน5 วัน  ราคา 7,500 บาท พร้อมใบประกาศ   (หลักสูตรนี้ สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานการนวดไทย หรือ นวดน้ำมัน มาก่อน)  ฟรี CD นวดหิน 
รายวิชาอื่นๆ http://monika9.gagto.com/?cid=191784

 

 
ราคา  7,500.00  บาท

 
 แบบที่ 2   นวดหินร้อน  Hot stone massage  60 hrs. สอน 5 วัน
 ราคา 7,500 บาท พร้อมใบประกาศ   
(หลักสูตรนี้ สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานการนวดไทย หรือ นวดน้ำมัน มาก่อน) หลักสูตรสำหรับคนที่ไม่มีประสบการณนวดใดๆ


คุณจะได้รับ

-ฟรี CD นวดหิน 

- เอกสารประกอบการเรียนหนังสือภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ 

- ใบประกาศนียบัตร (ไทย-อังกฤษ) 


เนื้อหาการสอน

1.การทํางานของระบบต่างๆ ของร่างกาย

2.สรีรวิทยาและกายวิภาคศาสตร์เบื้องต้น

3.หน้าที่ของอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย

4.ศาสตร์การนวดด้วยหินร้อน และประโยชน์

5.การจัดเตรียมอุปกรณ์

6.อุณหภูมิในการต้มหิน

7.การวางหินบนตัวลูกค้าตามส่วนต่างๆของร่างกาย

8.การเลือกใช้หินนวดส่วนต่างๆของร่างกาย

9.ท่าการนวดด้วยหินร้อน

10.การใช้หินนวดบำบัดอาการส่วนต่างๆ

 

  

รายวิชาอื่นๆ http://monika9.gagto.com/?cid=191784

ย้อนกลับ