Root Catalog / waxing กำจัดขน / 8.1 waxing การกำจัดขน เรียน 1 วัน 3500


  ดูภาพขนาดจริง
[ ย้อนกลับ ]
8.1
waxing การกำจัดขน เรียน 1 วัน 3500

Waxing การกำจัดขน  1  วัน (เรียน 6 -7ชม.) 3500 บาท

Wax แว็กแขน ขา ใบหน้าCD Waxing และเอกสาร  

 

 
ราคา  3,500.00  บาท

 
เรียน 1 วัน  ( 6-7 ชม.)    

 ·  Anatomy ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ระบบผิวหนัง   

 .  ข้อควรระวังในการปฏิบัติทรีสเม้นนี้  

 .  ประเภท wax ที่ใช้กันแต่ละแบบ(แว็กเย็น,แว็กอุ่น,แว็กร้อน,แว็กนิ่ม ,แว็กแข็งแว็ก)

 .  ข้อดีของแว็กแต่ละแบบ

.  ประเภทของหม้ออุ่น wax ที่ใช้กันแต่ละแบบ  (แว็กหม้อต้ม,แว็กลูกกลิ้ง)

 .  การเลือกเนื้อแว็กให้เหมาะกับแต่ละส่วนของร่างกาย

 .  การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อทำงานพลาด

 .  เทคนิดการแว็กให้เร็วใช้เวลาน้อย และเจ็บน้อย

 .  อุปกรณ์ที่ใช้   แหล่งซื้อวัสดุอุปกรณ์

 .  การเลือกซื้อ ผ้าแว็กและกระดาษแว็ก 

 .  การเตรียมตัวก่อนการทำงานและ 

 .  ขั้นตอนการปฏิบัติแต่ละพื้นที่

wax แขน- ขา

wax รักแร้

wax คิ้ว

Wax หนวด

wax หน้าผาก

 

 

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เรียน นำเข้าจากสเปนเหมาะสำหรับผิวแพ้ง่ายและใบหน้า

 มีเอกสารทฤษฏีและVCDแจกให้ฟรี

 

รายวิชาอื่นๆ http://monika9.gagto.com/?cid=191784

 

 

ย้อนกลับ